Szukaj na stronie:

Polub:

Wymiana studentów
Wyjazdy studentów na zagraniczne studia

W ramach programu Erasmus+ studenci WSNS mogą się ubiegać o wyjazdy na studia w innych krajach uczestniczących w programie.
Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).
 
Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:
Dokąd można wyjechać?
Gdzie się ubiegać o wyjazd?
Jaka jest wysokość stypendium?
W celu zgłoszenia chęci udziału w programie należy złożyć:
Po zakończeniu pobytu na stypendium Erasmus student ma obowiązek dostarczyć do uczelni: