Szukaj na stronie:

Polub:

Warunki przyjęć
Rekrutacja studentów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Wstęp na uczelnię jest wolny.

Nauka trwa:
 
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
 
 
!!! PROMOCJA do 30 czerwca 2016 !!!  
 0 zł wpisowego

 Kierunki na Naszej Uczelni:
Przy zapisie należy dokonać opłaty czesnego za pierwszy miesiąc, opłatę rekrutacyjną (70 zł)  i wpisowe (400 zł bez promocji).
Jeżeli opłata została dokonana przelewem, należy przynieść dowód wpłaty.
Nr konta: 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Zamiejscowy Wydzial Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim.

Wymagane dokumenty:
Zniżka 2% przy opłacie czesnego z góry za cały semestr lub rok –  zgodnie z Regulaminem Opłat.
Zniżka 70 zł za polecenie uczelni przez studentów

Czesne (niezmienne do końca trwania studiów):
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: tel. 025 758-86-45 lub pod adresem e-mailowym Uczelni: sekretariat@majka.edu.pl 

REKRUTACJA:
Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
tel. 025 758-86-45          
       
Druki wymaganych dokumentów można otrzymać w Dziekanacie Uczelni lub pobrać ze strony internetowej ( Pobierz).