Szukaj na stronie:

Polub:

Proces dyplomowania

Poniżej znajduję sie regulamin procesu dyplomowania zachęcamy zainteresowanych do przybliżenia szczegółowych informacji:
Regulamin procesu dyplomowania w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

Zgodnie z Regulaminem WSNS przed egzaminem dyplomowym należy założyć w dziekanacie niżej wymienione dokumenty:
1. Indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. Dwa egzamplarze pracy dyplomowej  podpisane przez promotora (jeden w szytwnej oprawie, drugi zbindowany)
3. Praca dyplomowa w wersji elektronicznej (na nośniku CD) w formacie DOC i PDF
4. Pięć zdjęć o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm
5. Karta odejścia studenta podpisana przez pracownika kasy i biblioteki WSNS

Przy składaniu pracy dyplomowej student w obecności pracownika dziekanatu podpisuje i składa:
1. Oświadczenie studenta i samodzielnym napisaniu, opracowaniu pracy dyplomowej
2. Zgodę studenta na udostępnienie pracy dyplomowej
3. Oświadczenie studenta o udzieleniu prawa do wprowadzania i przetwarzania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym.

Inne dokumenty:
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
Zgłoszenie tytułu pracy licencjackiej

Lista pytań:
Pedagogika:
  Pytania do egzaminu dyplomowego kierunek Pedagogika zagadnienia ogólne
  Pytania do egzaminu dyplomowego kierunek Pedagogika zagadnienia specjalnościowe-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  Pytania do egzaminu dyplomowego kierunek Pedagogika zagadnienia specjalnościowe-Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Socjologia:
  Pytania do egzaminu dyplomowego na kierunku Socjologia zagadnienia ogólne
  Pytania do egzaminu dyplomowgo na kierunku Socjologia zagadnienia specjalności socjologia administracji
  Pytania do egzaminu dyplomowego na kierunku Socjologia zagadnienia specjalności media i komunikacja społeczna