Szukaj na stronie:

Polub:

Pomoc materialna
Informacje na temat pomocy materialnej:
Na podstawie Zarządzenia Rektora z dnia 01 października 2014 r.  Nr 9/2014 maksymalny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015, od dnia 01.10.2014 do 31.10.2014 ustala się na kwotę 850 zł netto natomiast od dnia 01.11.2014 ustala się na kwotę 895 zł netto.

Dokumenty:
  Regulamin pomocy materialnej
  Wniosek o udzielenie pomocy materialnej
  Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen za rok - min. 4,5
  Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe
  Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki naukowe lub artystyczne
  Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów - laureatów olimpiad