Szukaj na stronie:

Polub:

Patron Uczelni

Ks. prof. dr hab. Józef Majka (1918 – 1993)

Wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca młodszych pokoleń polskich filozofów, etyków i socjologów. Szczególne zasługi położył na polu katolickiej nauki społecznej i socjologii religii.

Wykładał w wielu uczelniach, m.in. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i  Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, którego przez wiele lat był rektorem.

Aktywnie uczestniczył w pracach wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, współpracował z redakcjami czasopism naukowych. Owocem Jego pracy badawczej są książki i liczne artykuły naukowe, których tematyka często nawiązuje do kluczowych kwestii społecznych współczesnego świata, w szczególności do etosu pracy, sprawiedliwości społecznej  i personalistycznej koncepcji człowieka.

Był niestrudzonym kapłanem i wychowawcą.