Szukaj na stronie:

Polub:

Koła naukowe
KOŁO SOCJOLOG:
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 10
z dnia 24 października 2010
w sprawie powołania, regulaminu i organizacji koła naukowego „PEDAGOG”  
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim
 
Działając na podstawie art. 204 - 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 Regulaminu studiów WSNS, oraz § 18 ust. 2 Statutu WSNS zgodnie z zarządzeniem z dnia  30 lipca 2007r ustalam co następuje:
§ 1
Z inicjatywy  Pani mgr Emilii Pieńkowskiej – nauczyciela akademickiego uczelni oraz studentów kierunku pedagogika  powołuje się w uczelni koło naukowe o nazwie „Pedagog”.
§ 2
Na kierownika koła powołuję Panią mgr Emilię Pieńkowską którą zobowiązuję do opieki nad kołem „Pedagog”. Terminy spotkań wyznacza kierownik koła po uzgodnieniu z kierownikiem dziekanatu. Miejscem spotkań jest sala konferencyjna w budynku uczelni
§ 3
Przyjmuję i zatwierdzam Regulamin Koła „Pedagog”, oraz plan pracy koła na rok akademicki 2010/2011 (w załączniku nr 1 i 2)
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN PRACY KOŁA PEDAGOGICZNEGO
Cele:
Tematy spotkań:
1. Ekspresja ruchowa wg Carla Orffa – poznanie innowacyjnej metody stosowanej w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
2. „Krok w kierunku kreatywności…”

3. Baśnie, bajki, bajeczki – interpretacja tekstów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym
4. „Jaś i Małgosia” oraz „Kot w butach” – przygotowanie i wystawienie spektaklu w wykonaniu studentów

Regulamin:
  Regulamin koła naukowego PEDAGOG
 
Udział studentów WSNS kierunku pedagogika w konferencjach naukowych
Naziwsko i imię: Tytuł wystąpienia: Temat konferencji: Data konferencji:
Mirosz Dominika Uwarunkowania relacji nauczyciel-uczeń Bezpieczna szkoła - założenia, realia i uwarunkowania 2013.05.06


KOŁO SOCJOLOG:
W dniu 15 listopada 2007 r. zostało powołane koło naukowe „SOCJOLOG”. Pani mgr Małgorzaty Urbaniak, została powołana na kierownika Koła.
W dniu 27 października 2008 r. funkcję koordynatora ds. studenckich powierzono Panu Marcinowi Wojtasikowi.

PLAN PRACY KOŁA NAUKOWEGO SOCJOLOG
Cele:
Projekt obejmuje:
Tematy spotkań:
1. „Nierówności społeczne”
2. „Wizualne bariery między miastem a wsią”
3.„Znaki tożsamości”
4.„Symbolika władzy w przestrzeni publicznej”,
5.„Etykiety dewiacji”

Przygotowanie przez członków Koła referatów dotyczących wymienionych zagadnień.
Przygotowanie strony internetowej dokumentującej działalność Koła

Udział studentów WSNS z kierunku socjologia w konferencjach naukowych
Naziwsko i imię Tytuł wystąpienia Temat konferencji Data konferencji
Ryszawa Katarzyna Przedstawienie przemocy symbolicznej obecnej w mediach w ksiażkach Doroty Masłowskiej Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego 2009.05.11
Chojnacka Kaja W jaki sposób media kreują dewiantów i do czego są nam oni potrzebni Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństaw sieciowego 2009.05.11
Wesołowska Agnieszka Aktywność polityczna w polskich serwisach społecznościowych Jaka Polska? Węzłowe problemy społeczeństwa polskiego w ujęciu ks. Józefa Majki. 2010.05.10
Milewski Daniel Bezpieczna szkoła równych szans, obecny stan prawny i wyzwania rozwojowe Bezpieczna szkoła - założenia, realia i uwarunkowania  2013.06.05 
Wocial -Zajkowska Ewa Badania socjologiczne dotyczące bezpiecznej szkoły w Polsce i za granicą  Bezpieczna szkoła - założenia, realia i uwarunkowania  2013.06.05 
Wojdyga Małgorzata Badania socjologiczne dotyczące bezpiecznej szkoły w Polsce i za granicą  Bezpieczna szkoła - założenia, realia i uwarunkowania  2013.06.05