Szukaj na stronie:

Polub:

Czesne
Czesne za studia dla studentów zapisujących się w roku akademickim 2015/2016 (kliknij tutaj)


Kierunek studiów I stopnia Forma stacjonarna Forma niestacjonarna
Pedagogika 450 zł (miesięcznie)
2205 zł (za semestr)
4410 zł (za rok)
329 zł (miesięcznie)
1612,10 zł (za semestr)
3224,20 zł (za rok)
Socjologia 450 zł (miesięcznie)
2205 zł (za semestr)
4410 zł (za rok)
329 zł (miesięcznie)
1612,10 zł (za semestr)
3224,20 zł (za rok) 
Bezpieczeństwo wewnętrzne 450 zł (miesięcznie)
2205 zł (za semestr)
4410 zł (za rok)
379 zł (miesięcznie)
1857,10 zł (za semestr)
3714,20 zł (za rok)
Mechatronika 450 zł (miesięcznie)
2205 zł (za semestr)
4410 zł (za rok) 
399 zł (miesięcznie)
1955,10 zł (miesięcznie)
3910,20 zł (za rok)
Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi - 70 zł
Wpisowe (bez promocji) wynosi - 400 zł

Przewidziana jest obniżka czesnego o 2% przy wpłacie jednorazowej na za cały semestr, rok lub dłuższy okre dla wszystkich studentów.

Terminy regulowania opłat:
Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych przyjmuje wpłaty na czesne  za pośrednictwem rachunku bankowego lub w kasie siedziby uczelni:
Bank: PKO Bank Polski Oddział 12 w Warszawie
Nr konta: 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Ulgi i zwolnienia z opłacania czesnego przez studentów
(Regulamin opłat WSGE)
§3
1. Opłata czesnego dokonana za cały semestr, rok lub okresy dłuższe, zawiera ulgę 2%.
2. Zniżka rodzinna dla każdej osoby studiującej w tym samym czasie wynosi 8 %.
3. Za polecenie uczelni kolejnej osobie jednorazowo - 70 zł.
4. Absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości z biało-czerwonym paskiem oraz laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych – 5% zniżki czesnego na I roku studiów,
5. W/w ulgi przysługują studentom, którzy zgłoszą ulgę i dokonają wpłaty w terminie nie późniejszym niż termin zapłaty za I miesiąc danego semestru studiów.