Biuro Karier Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

Email Drukuj

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Spolecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim JM ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz składa podziękowania na ręce ściśle współpracujących organizacji i instytucji państwowyrz oraz prywatnych za wspieranie kształcenia na WSNS.

 

Poprzez praktyki, staże oraz pracę w Państwa instytucjach nasi studenci zdobywają niezbędne doświadczenie podnosząc swoją konkurecyjność i fachowość na rynku pracy.

 

Mając nadzieję na dalsze pogłębianie wspólnych działań zapraszamy do podjęcia współpracy z WSNS w Mińsku Mazowieckim.